Home

Psalm 31 uitleg

Psalm 31 - Statenvertaling met kanttekeninge

Psalm 31. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): David bidt God zeer vuriglijk om behoudenis, volgens zijn vertrouwen dat hij alleen op Hem stelt; om oorzaak van blijdschap te hebben, in plaats van zijn tegenwoordig bitter lijden, dat hem vrienden en vijanden, met woorden en werken, aandoen. En gevoelende de vrucht zijns gebeds, roemt hij Gods voorzorg en. In de Bijbel is schuilen bij de Here nooit een soft thema. Bijna altijd is er wel een reden om te schuilen. Zo ook in Psalm 31. De psalm staat op naam van David. Degene die hier bidt, bevindt zich in pijnlijke omstandigheden. Hij bevindt zich tegenover mensen, die hem niet mogen. Vijanden. En die mensen die hem niet mogen willen maar één ding: dat hij, David, te schande gemaakt wordt Psalm 31. 1 Een lied van David. Voor de leider van het koor. 2 Ik vertrouw op U, Heer, stel me nooit teleur. Red mij, omdat U rechtvaardig bent. 3 Luister naar mij en kom me snel redden! Wees de rots onder mijn voeten. Wees een sterke burcht voor mij, waar ik veilig ben. 4 Want U bent mijn rots en mijn burcht

Psalm 31 is een psalm waarin David bidt om de verlossing en leiding van de HEERE. Vijanden vallen hem aan en maken hem tot schande. In deze nood verwacht David het van de HEERE Psalm 31 is een psalm vol verdriet en pijn. Er is sprake van mensen die de dichter in de val proberen te lokken. In vers 5 spreekt hij over het losmaken uit het net dat voor hem gespannen is. In vers 9 zegt hij dat de vijand hem wil insluiten. Men heeft ontdekt dat in veel psalmen de middelste woorden de kern vormen. In Psalm 31 is dat vers 13: 'Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk.' In vers 12 staat dat de mensen (spottend) om hem lachen. In.

Psalm 31 - MJSchuurma

31. Klachten, gebed en dank. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Op U, o HEERE! Ps. 22:6. 25:2, 3. 71:1, 2. Jes. 49:23. betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid. 3 Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterken Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden Psalm 31 is een gebed. David gaat met alles naar God. Belijd maar je kwetsbaarheid, kleinheid. Spreek het maar uit, zeker aan God. Heel veel mensen zie je het overschreeuwen. Of knallen er overheen. Nee, ik ben niet bang, eenzaam. Maar ondertussen. We merken in alles de enorme gebrokenheid in de schepping. Afschuwelijke zondeval. En toch doen we de Psalm geen recht als we David alleen horen over de moeiten. Hij weet van meer! Hij is over meer open. David weet ook van het bestaan. Psalm 31. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid. 2 Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden Op 31 mei 1567, om drie uur in de nacht komt de cipier tegen De Brès en zijn ambtsbroeder Pérégrin de la Grange zeggen dat ze over drie uren zullen worden opgehangen

Psalmen 31 - BasisBijbe

 1. David legt in deze psalm niet uit hoe Hij nu de aanwijzingen van de Heere hoort. Alleen maar dat aan hem duidelijkheid gegeven wordt. Toch geeft hij een geheim prijs, op verschillende momenten in de psalm: Degenen die in ontzag voor Hem leven . aan hen geeft de Heere die duidelijkheid. Hij laat je zien welke keuze je moet maken
 2. Tehilliem: Psalm 31 - een Joodse uitleg Psalm 31 is door David geschreven terwijl hij op de vlucht was voor Saul en geheel vertrouwde op HaShem. Psalm 31 leert ons dat we alleen op G'd moeten vertrouwen. We moeten ons leven niet door angs
 3. De verzen 1 t/m 3 zijn bijna identiek aan de eerste verzen van Psalm 31: Bij U, o Here, schuil ik; laat mij nimmer beschaamd worden. De woorden van vers 12 vinden we eveneens terug in psalmen uit een vroegere periode: O Here, wees niet verre van mij (35:22); Here, haast U mij ter hulpe (40:14). In vers 24 hebben wij bovendien een weerklank van vers 28 van Psalm 35: Mijn tong zal van uw gerechtigheid gewagen, van uw lof de gansen dag
 4. Nogmaals, het doel van deze Psalm is om ons te helpen om op de juiste manier op God te gaan vertrouwen en dat houdt in dat wij met heel ons wezen vertrouwen op de voorzienigheid van God. Als wij niet op de voorzienigheid van God vertrouwen, dan geloven wij niet dat God alles in ons leven onder Zijn controle heeft. En dan gaan wij uit eigen inzicht en uit eigen kracht dingen gaan verzinnen hoe wij ons veilig en zeker kunnen gaan voelen in tijden van crisis en gevaar
 5. Bijbel. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen

31 Hebr. haar hoofden. Zie Num. 1, de aant. op vers 2. Num. 1:2 (kt.) Neem op de som van de gehele vergadering der kinderen Israëls, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen van alles wat mannelijk is, hoofd voor hoofd; 18 Zou ik ze tellen? Harer is meer dan des zands; 32 word ik wakker, zo ben ik nog bij U 1 Een lied van David. . Heer, luister naar mijn gebed, hoor hoe ik U om hulp smeek. Antwoord mij, want U bent trouw en rechtvaardig. 2 Veroordeel mij niet, Heer. Voor U is immers niemand helemaal onschuldig. 3 Mijn vijanden vertrappen me 103 1 Van David.Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar

Psalmen 31 - Bijbel GBS (SV) (SV) - Bijbel met uitle

Tehilliem: Psalm 34 - een Joodse uitleg Psalm 34 gaat over David die in het paleis van Achish, de broer van Goliath, zit en in groot gevaar is. David doet zich voor als een dwaze man. Hij schrijft op de deuren dat Achisch, koning van Gath, hem 100.000 gouden munten schuldig is. Achisch verwijdert hem uit het paleis. Uit blijdschap schrijft. Psalm 119 valt op om zijn alfabetstructuur; iedere groep van 8 regels begint met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn meer psalmen die deze alfabetstructuur kennen, zoals: 25; 34; 37; 111 en 145. Ook Spreuken 31 kent deze opbouw, evenals de Klaagliederen van Jeremia. Hier begint iedere groep van 3 zinnen met een letter van het Hebreeuwse alfabet en de bijbehorende 3 zinnen.

Arie van der Veer in De Bijbel Open over Psalm 31 - EO Visi

31 De heerlijkheid des HEEREN zij tot in der eeuwigheid; de HEERE verblijde Zich in Zijn werken. 32 Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen aanroert, zo roken zij. 33 Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben. 34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden. 35 De zondaars zullen van de aarde. 19. De heerlijkheid Gods geopenbaard in natuur en wet. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester.. 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.. 3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.. 4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.. 5 Rom. 10:18

31. 22:31-32 . Ps. 48:14 71:18 78:6 102:19 Een nieuw geslacht zal hem dienen. en aan de kinderen vertellen van de Heer; 32 aan het volk dat nog geboren moet worden. zal het van zijn gerechtigheid verhalen: hij is een God van daden. 23. 23 1. 23:1-2 . Ezech. 34:11-16. 23:1 . Jes. 40:11 Joh. 10:11-16 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten. Psalm voor mij zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van psalm voor mij in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het. Ps. 31:2-4. 71:1 . Ps. 25:2 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. 3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. 4. 71:4 . Ps. 140:2 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers. 5 U bent. Psalm 75 is the 75th psalm of the Book of Psalms, beginning in English in the King James Version: Unto thee, O God, do we give thanks.The Book of Psalms forms part of the Ketuvim section of the Hebrew Bible and part of the Christian Old Testament.In the slightly different numbering system of the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation, the Vulgate, this psalm is.

HSV - Psalm 31 - Het boek Psalme

ds. M.J. Tekelenburg - Psalm 31 vers 16 (1/2 ..

 1. Als kern in de Psalm nemen we nu die uitspraak in vers 9: 'daarom juicht mijn ziel .' Vorige keer lazen we Psalm 13 vanuit de zinswending 'mijn ziel gekweld door zorgen '. En daarmee hebben we de twee bewegingen te pakken die beide . 3 kenmerkend zijn voor de ziel. In de eerste plaats is er de beweging naar beneden: mijn ziel kan terneer gedrukt zijn, verdrietig, onrustig, gespannen.
 2. Naar: Psalm 139:1,2 31. De storm & Mijn toevlucht De storm De storm beukt er op los; de wind striemt de regen meedogenloos in je gezicht. De ene windvlaag na de andere slaat tegen je aan en soms verlies je bijna je evenwicht. Je zou willen schuilen op een veilige plek tot de storm is bedaard. Maar nergens is een schuilplaats, er doorheen is de enige weg, biddend, dat God je bewaart. Terwijl.
 3. Psalm 31 Om jou tye in die Here se hand te hê. 22 Maart 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 32:1-2: Psalm 32 HK Sondag 51 'n Roep om die geregtigheid van Christus. 1 April 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 32:1-2: Psalm 32 HK Sondag 51 As ons hierdie Psalm lees, is daar dadelik op die ware gelowige se gemoed ʼn swaar las en druk van armoede - geestelike armoede! Ons is arm aan alles wat.
 4. Bijbel met uitleg. Dit is een website van Uitgeverij De Banier. Door deze website verder te gebruiken ga je akkoord met het bmuonline cookiebeleid. » Meer informatie [bericht verbergen] Er is een fout opgetreden, mogelijk werkt niet alles naar behoren. Onze excuses voor het ongemak..
 5. So, this is one of 55 psalms that are addressed to the chief Musician. (FYI: The others are 4-6,8-9,11-14,18-22,31,36,39-42,44-47,49,51-62,64-70,75-77,80-81,84-85,88,109,139-140) This is also one of 11 psalms that are said to be for the sons of Korah. (FYI: The others are 42,44-49,84-85,87-88) But one thing this psalm doesn't share with any other psalm is this mention of it being.

Psalm 31 - zoeken op kernwoord of thema via Psalmboek

Psalm 19 is een van die skeppingspsalms (soos ook 29, 33, 65, 74, 104, 136, 147 en 148). Dit roep die verloop van die skeppingsverhaal van Genesis 1-3 in herinnering. Die Psalmis het gehoop dat dié Psalm mense in vervoering sou laat oor God, sodat hulle later as hulle van die tempel af huis toe gaan, met 'n groter bewussyn van die heerlikheid van God sou lewe, sodat elke keer wat hulle weer. Psalm 131 - David's Humble, Learned Contentment in the LORD. This psalm is titled A Song of Ascents. Of David. Commentators suggest two possible occasions for its composition. The first may be when Saul hunted David, and David was repeatedly accused of ambition for the throne of Israel. The second may be David's in response to his wife. Daniël 7:9-28 uitleg visioen vier dieren - 27 april 2021. Daniël 7:1-8 visioen van de vier dieren - 26 april 2021. Daniël 6: Daniël in de leeuwenkuil - 25 april 2021. Daniël 5 - Het schrift aan de wand - 24 april 2021. Daniël 4 - God vernedert Nebukadnezar - 23 april 2021. Daniël 3 - Sadrach, Mesach en Abed-Nego - 22 aprilo 2021. Daniël 2:24-49 Nebukadnezar's droom en zijn betekenis.

Spr. 31:23 Gelukkig de man. wiens koker is gevuld. met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande. als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort Psalm 100 is the 100th psalm in the Book of Psalms in the Hebrew Bible. In English, it is translated as Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands in the King James Version (KJV), and as O be joyful in the Lord, all ye lands in the Book of Common Prayer (BCP). Its Hebrew name is מִזְמוֹר לְתוֹדָה ‎, 'Mizmor l'Todah' and it is subtitled a Psalm of gratitude confession PSALM 22:26-32. Ons het verskeie kere al na Psalm 22 gekyk (en gaan nog een keer weer daarna kyk later in die jaar). Ons lees dit vandag weer en fokus op vers 26 tot 32 (Engels 25-31). 22:1 Vir die musiekleier . Op Die rooi takbok van die dagbreek. 'n Psalm. Van Dawid.. Psalms 131:2. Surely I have behaved and quieted myself Or my soul {o}; behaved quietly and peaceably towards all men, even his inferiors in Saul's court and elsewhere, and had given no tokens of a restless, turbulent, and ambitious spirit; as well as behaved patiently under all his troubles and afflictions, reproaches and calumnies: or if I have not F16, being in the form of an oath or. Psalm 23 is het meest eenvoudige en tegelijkertijd meest diepgaande loflied in de Bijbel. Het is een bron van troost en bemoediging geweest voor vele gelovigen door de eeuwen heen. Gepubliceerd in AMEN 81 - november 2008 (24-11-2008) op pagina 4. Elke zin is geladen met Gods Geest en spreekt over wie God is, wat Hij doet en wil doen. Deze Psalm is geschreven door David, maar we weten niet.

Uitleg psalmen - online tekst en uitleg psalmen en

 1. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066953 bij uw rapportage aan CCLi. Beamsheets. Download hieronder de beamsheets van deze psalm. Beamsheets witte achtergrond Beamsheets zwarte achtergrond. Melodie. Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl) 1. HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen; Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! Gij, die den glans van Uwe majesteit, Hebt boven lucht en.
 2. Psalme, wherewith You may open the rest of the holy Scriptures... By Samuel Gorton, Gent. and at the time of the penning hereof, in the place of. Judicature (upon Aquethneck, alias Road Island) of Providence Plantations in the Nanhyganset Bay, New England. Printed in the Yeere 1647. 4to. A new interpretation of the Sixty-eighth Psalm. To which is added, an Exposition of the Hundred and tenth.
 3. , wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten. 2: Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor.

PSALM 111 : 23 april 2021 | Antoine Bodar. 24 IV 2021 . 1 Alleluia. U, Heer, loof ik met heel mijn hart in de kring der gerechtigen die raad schaffen. 2 Groot zijn de werken van de Heer — kostbaar voor allen die zich daarover verheugen. 3 Zijn daden stralen van glorie en luister en Zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand. 4 Zijn wonderen zijn in het geheugen gegrift. Genadig en barmhartig is. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde Lydia Zimmer Psalm 130 begins with a personal testimony of God's rescue from the depths of guilt. From there, the author ascends step by step to a place where he can give confidence to others in their trust in God. Because Psalm 130 is marked by an awareness of sin and a powerful assurance of forgiveness, tradition numbers it among the seven penitential psalms (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Luther. Psalm 15 Wie zal vertoeven in uw tent? Psalm 22, 28a, 30 Zending. Psalm 23 Het lied van de herder. Psalm 23 De herder en het schaap. Psalm 23, 2 Hij voert mij naar vredig water. Psalm 30 Danklied na uitredding. Psalm 32, 8 Ik raad u, Mijn oog is op u. Psalm 37, 3b Dopen. Psalm 40, 3a Herdenking. Psalm 42, 3 Mijn ziel dorst naar God. Psalm 49. Psalm 37 uitleg. Psalm 37 en jij Ik denk dat Psalm 37 niet zo bekend is bij de meeste lezers van dit jeugdblad. Dat komt misschien omdat er heel wat moeilijke woorden en zinnen in staan, maar toch heeft deze Psalm een heel troostrijke inhoud, namelijk - kort samengevat - dat de Heere Zijn kinderen nooit in de steek zal laten Tehilliem: Psalm 37 - een Joodse uitleg

Psalm 25 - MJSchuurma

 1. 1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.. 2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.. 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde.. 4 Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten.. 5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad
 2. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071326 bij uw rapportage aan CCLi. Beamsheets. Download hieronder de beamsheets van deze psalm. Beamsheets witte achtergrond Beamsheets zwarte achtergrond. Melodie. Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl) 1. Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 't Is.
 3. Job was a man that feared the Lord, and yet trusted in him; these characters meet in the same persons, see Psalm 31:19. He is their help and their shield; the help and shield of all those that fear the Lord, their protector and defender, and therefore should trust in him. The word ezer, translated help, in this and the two preceding verses.
 4. Vergewing en bewaring. 'n PSALM van Dawid. Alef. Tot U, o Here, #Ps. 86:4; 143:8hef ek my siel op. Bet. My God, #Ps. 22:5,6; 115:9-11op U vertrou ek; #Ps. 31:2,18laat.

Psalmen: Startpagina - Tehilliem: Psalm 1 tot en met Psalm 15

1 Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan 2 dat die profeet Natan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Batseba. 3 Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid! 4 Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! 5 Ja, my oortredings ken ek. en van my sonde bly ek altyd bewus. 6 Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen. Psalm 121. Psalm 150. 1 Samuel 15. Ruth. Spreuken 31:10-31. Tien Woorden. Bijbelse feesten (overzicht) In Leviticus 23 worden de Bijbelse feesten opgesomd. Hieronder enkele totaaloverzichten, links in het menu meer details over in eerste instantie Pèsach. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Ċ: Doen en begrijpen.pdf Weergeven Downloaden: Een uitleg bij. Psalms Proverbs Eccles. Songs Wisdom Sirach: Isaiah Jeremiah Lament. Baruch Ezekiel Daniel: Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah : Nahum Habakkuk Zephaniah Haggai Zechariah Malachi: Matthew Mark Luke John Acts: Romans 1 Corinth. 2 Corinth. Galatians Ephesians Philippians Colossians: 1 Thess. 2 Thess. 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews: James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude. (Psalm 23:1-3) Much of the Bible will not make sense until we feel the brevity, fragility, and gravity of life. Even after it's been translated into our language, the warnings and promises will feel nice, but foreign and peripheral to the proud and comfortable — more suited for coffee mugs and calligraphy than for life and death

Psalm 15 says the same things today. If we want to live with the LORD, we must obey verses 2-5. Because God loves us, he will give us help. If we do not obey a rule, we must tell God that we are sorry. He will forgive us. This means that he will give our sins (the things that we do wrong) to Jesus. Jesus will take them away, and give us help to keep to his rules Psalm 17:6-9. New International Version Update. 6 I call on you, my God, for you will answer me; turn your ear to me and hear my prayer. 7 Show me the wonders of your great love, you who save by your right hand those who take refuge in you from their foes. 8 Keep me as the apple of your eye; hide me in the shadow of your wings 9 from the wicked who are out to destroy me, from my mortal enemies.

Jong, Margreeth de - Psalmbewerkingen voor orgel (4

Psalm 24: Biblical Names & Places Galilee/Galilean; Epiphany & Ministry of Christ; King, God/Christ as; Songs for Children Hymns; Advent; Biblical Names & Places Galilee/Galilean; Epiphany & Ministry of Christ; King, God/Christ as; Palm Sunday; Salvation : PROMISED ONE » X. 1: 41: 2945: 22: Psalm 24: This spacious earth is all the Lord's: English: Isaac Watts: spacious earth is all the Lord's. Bestudeer Genesis 31:36 - 'Kempton Translation' vertaling - And Jacob was· ·incensed, and strove with Laban; and Jacob answered and said to Laban, What is my transgression? What is my sin, that thou hast chased after me? naast Psalms 124:1 - 'Kempton Translation' vertaling - A song of the ascents, of<sup>◦</sup> David.<br>If· Jehovah had ·not been for us,<br>let Israel now<sup>&#. 2. Psalm 17 vers 8 3. Psalm 25 vers 2 4. Psalm 42 vers 1 5. Psalm 43 vers 3 6. Psalm 46 vers 6 7. Psalm 75 vers 1 8. Psalm 79 vers 7 9. Psalm 81 vers 1 10. Psalm 81 vers 12 11. Psalm 87 vers 3 12. Psalm 93 vers 1 13. Psalm 93 vers 4 14. Psalm 95 vers 4 15. Psalm 100 vers 1 16. Psalm 100 vers 2 17. Psalm 105 vers 5 18. Psalm 116 vers 1 19. Psalm. U vindt bij Tolle Lege Numansdorp duizenden 2ehandsboeken & 2eh. cd's, nieuwe boeken & nieuwe cd,s, vertelcd's, 2ehands en nieuwe bladmuziek voor orgel, piano, fluit, klarinet, trompet etc. Ook spellen, bijbels etc. U bent welkom Psalm 31, vers 13 uit de berijming van 1773 met uitleg van moeilijke woorden en muziekspele

Vers 31-32 - 31 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat ie-mand nam en in zijn akker zaaide. 32 Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed. 2021 . Mei. Jozef aanvaardt Jezus als zijn zoon: Matteüs 1:18-25. De afkomst van Jezus Christus was. Bijbelteksten met uitleg; Vragen over het geloof en de bijbel. De doop; Kinderen: Wat betekent 'het koninkrijk van God ontvangen als een kind'? De Kerk; Kerk en staat: Wat zegt de bijbel over de houding van een gelovige ten aanzien van de maatschappij? De geboden; De kosmos: Wat is de plaats van de mens in het universum? Het kruis; De dood: Waarom kunnen wij zeggen dat Jezus 'voor ons is.

Eilander, Peter / WH Zwart ea - Psalm 25,43,1,2, 31

Psalm 71 - Verwerp mij niet ten tijde des ouderdom

Uitleg bij het Bijbelleesrooster 3. 19 dinsdag 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof 20 woensdag 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk 21 donderdag 1 Petrus 2:1-10 Heilig volk 22 vrijdag Marcus 1:1-13 Over de Vader, de Zoon en de Geest 23 zaterdag Marcus 1:14-20 Spreken met gezag 24 zondag Marcus 1:21-34 Doorvertellen 25 maandag Psalm 107:1-22 God is trouw 26 dinsdag Psalm 107:23-43 Zie jij het ook? 27. Uitleg bij foto's Lied 923 Lezen: Psalm 1 en Galaten 5: 22 Uitleg over Anselm Grün Muziek (piano + orgel) Verhaal (Leonardo da Vinci) Muziek (piano + orgel) Gebeden Lied 981: 1,3,5 Zegen . Title: Microsoft Word - Orde van dienst 31 jan (1) Author: Eigenaar Created Date: 1/24/2021 5:10:41 PM. maandag. 1 februari. Psalm 87. Lang leve de vreemdelingen. dinsdag. 2 februari. Deuteronomium 19:1-10. Uitwijkmogelijkheid. woensdag. 3 februari. Deuteronomium 19:11-2

Bijbelstudie en Uitleg Psalm 91 - Zekerheid in crisistijd

Koraalvoorspelen - Terdege - Eilander, Peter ea - Psalm 25

- Psalm 143 - Read more Wijs Gij mij de weg die ik gaan moet, mijn leven geef ik in Uw hand. - Psalm 143 - 31 maart 2021 3 april 2021 koningsoord. Foto: Debby Hudson - Unsplash.com . Met de avondmis op Witte Donderdag begint het Heilig Triduüm. Op deze dag gedenkt de Kerk drie dingen: - 'Dit is Mijn Lichaam': de instelling van de Eucharistie. - 'Blijft dit doen om Mij. Uitleg Psalm-tekst. Index » filosofie & levensbeschouwing. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue Psalm 31 vers 20 When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car. zaterdag 12 december 2009 @ 13:00:09 #2. _Michiel_ Ik ben Tuinstoel fan .o/ - onzinreactie + note - [ Bericht 89. Jesaja 40:31. Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40:31 hoop bemoediging kracht beloften. NBV. Lees Jesaja 40 online. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo sterk. 31 En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. 32 Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Lees nog eens vers 17-20 en vertel in je eigen woorden wat bekering bij de verloren zoon betekende. Dag 4: Bekering - van het hart. tekst: Joël 2:1-14 Lees de tekst.

Psalmen 131 (NBV) - EO

Psalm 23:4, which reads, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me (ESV), is one of the most well-known verses in the Bible. It is commonly used during funerals or by those approaching death. The message of Psalm 23:4 is one of comfort. We do not need to fear. God is with us, and His. Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies . Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken Bereid je voor op de Citotoetsen in groep 1 t/m 8 Psalm 23 heals the soul because it helps a person to remember that the Lord, who is our Shepherd, is always with us. It helps a person physically and emotionally to heal by trusting in his care for us. It also reminds us that He can give us joy am.. Psalm 27 spreekt ook over moed en kracht, waar zou het zijn gebleven? Maar Hij zegt: ik stel mijn geloof op God. Zijn belofte, zijn woord, zijn trouw. Daardoor krijg ik nieuw vertrouwen. Want al voelen wij ons soms zwak: God wil in je werken, Hij wil je dragen, Hij wil je helpen. Ook al lijkt het donker

Gijn, Jan van - Orgelfantasie Psalm 19 / Eigen GeschriftMatter, Bert - In goede harmonie - Werkboek voor het makenMok psalm 20:4 May he give you the desire of your heartWandbord 20x13cm psalm 23 (SV) - Wandborden - WebshopOranje, Willem - 20 Koraal voorspelen Psalmen - Overige

Website van de Hervormde gemeente Singelkerk te Ridderker De thematiek Dit boek is een exegetisch commentaar op Markus, het kortste evangelie in de Bijbel. Van den Akker wil in dit boek geen academische discussie voeren met mede-exegeten, en ook. Maandag 31 dec 2018 om 19.30 uur Voorganger : ds. M Psalm 90a 'O, God, die droeg ons voorgeslacht', verzen 1, 2 en 3 Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest Lezing Oude Testament : Psalm 90 Psalm 90a 'O, God, die droeg ons voorgeslacht', verzen 4, 5 en 6 Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2: 21 t/m 24 en 36 t/m 40 Lied 512 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed', verzen 1, 3 en 6 Uitleg. TWR360 is your online place for free Christian media, music, film, video.Thru The Bible, J. Vernon McGee. The Alternative, Tony Evans, FamilyLife Today, Dennis Rainey.

 • Super Bowl 2020 Halbzeitshow Rapper.
 • Final Fantasy 7 Schwerter.
 • Onkyo Bluetooth adapter alternative.
 • Hanky Panky solden.
 • Ernährungsberater Wo arbeiten.
 • Migravent.
 • Gemeinde Salem Stellenangebote.
 • Brennenstuhl LED Strahler Akku Bosch.
 • No Man's Sky Frachter Flotte.
 • Mischling auf Englisch.
 • Dosisleistung berechnen.
 • Con Englisch umgangssprachlich.
 • InterFriendship.
 • Van Gogh Arles paintings.
 • Schabracke Springen.
 • The election process.
 • Upstruct shop.
 • ICF member.
 • Wiwi Nebenfach LMU.
 • Viagra pflanzliche Alternative.
 • Theologische Fakultät Bern.
 • Schabracke Springen.
 • FOS bayern Notenschlüssel.
 • Ne ni ni Deutsch.
 • Hartner Stromerzeuger.
 • Handlettering kreativbox müller.
 • Hund adoptieren Tipps.
 • VIVA Walsrode.
 • AdMob ad types.
 • Selecta Lattenrost einstellen.
 • Türschließer BAUHAUS.
 • Wetter Letmathe 16 Tage.
 • Fronhof Bad Dürkheim.
 • Glutenfreie Produkte HOFER.
 • Team Fortress 2 Demoman.
 • Magisches Baguette mit Trockenhefe.
 • Haushaltshilfe Wuppertal Krankenkasse.
 • Farbschattierung Bedeutung.
 • Hellscourge pathfinder.
 • Zahnfreilegung Heilung.
 • Jürgen Dawo Häuser kaufen.